Saturday, December 12, 2015

Learn Chinese with the News - The Chinese spring travel - the largest mo...

The news for today - The Chinese spring travel - the largest movement in the world

- Update very Friday.

- Click http://www.thechineseclassroom.com to learn Chinese via skype with our teachers.This video will play 3 times. First time is only in Chinese, Second time with Pinyin subtitles, third time with Pinyin and English subtitles, I hope it will help your listening much better than before.Here is the subtitles in Pinyin and English

1

dajia hao

Hello everybody2

wo shi John

I am John3

 jintian women lai shuo Chunyun

Today we are going to talk about CHUNYUN4

chun jiu shi Chunjie

CHUN is CHUNJIE(spring festival)5

Yun jiu shi Yunshu

YUN is transport6

name yiqi

So together7

chunyun jiu shi shuo

CHUNYUN is to say8

chunjie de yunshu

transport during the Spring Festival9

ta shi shuo

It is to say10

Chunjie qian he chunjie hou

Before and after the Spring Festival11

dagai 40 tian de shijian

About 40 days12

zhe duan shijian de yunshu

The transport during this period13

shouxian women lai shuo chunjie

First we will talk about the Spring Festival14

ni zhidao

As you know15

chunjie shi zhongguoren zui zhongyao de jieri

Spring Festival is the most important festival in China16

chunjie de shihou

When Spring Festival comes17

suoyouren dou yao hui jia guo nian

Everybody will go back to hometown to celebrate the new year18

yinwei henduo ren

Because a lot of people19

zai waidi gongzuo

work in other cities20

yi nian keneng zhineng hui jia yi ci

They might only go back hometown once a year21

qu kankan ta de baba mama

to see Papa and Mama22

suoyi, dui henduo ren laishuo,

So, for many people23

chunjie shi zui zhongyao de

The Spring Festival is the most important festival24

tamen yiding yao hui jia

They must go back to hometown25

name

So26

you duoshao ren

How many people27

chunjie hui jia ne?

go back during the Spring Festival?28

2015 nian, ye jiu shi qunian

In 2015 or last year29

yigong you 37 yi renci

Totally there were 3.7 billion trips30

zai chunjie qijian hui jia

went back to hometown during the Spring Festival31

37 yi ren

3.7 billion trips!32

henduo ren

Many people33

zhege renshu xiangdangyu

This number equals to34

feizhou,ouzhou,dayangzhou he meizhou de zonghe

the population of Africa, Europe, Oceania and America35

zheme duo ren hui jia

Such a huge number of people go home36

mai piao shi feichang nan de

It is very hard to buy the tickets37

dajia kan zheli

Please look at here38

zhe shi yi ge maipiao de ren

Here is a buy-ticket-man39

ta paidui pai le liang tian

He had been queuing for 2 days40

cai mai dao yi zhang huoche piao

He just bought one train ticket.41

ruguo ni mai dao le piao

If you had a ticket42

name shangche ye shi hen nan de

then it is also hard to get on the train43

zhe shi yi ge huochezhan

This is a railway station44

yinwei tai duo de ren tamen yao shang huoche

Because so many people want to get on the train45

suoyi, shangche ye hen nan

So, to get on a train is also very hand46

kankan zhege zhaopian

Look at this picure47

zai kankan zhege zhaopian

look at this picure too48

yinwei huoche shang you tai duo de ren

Because there were so many people on the train49

keneng ni zhineng cong chechuang shang huoche le

Probably you have to get on the train through the window.50

zai chexiang li shi shenme yang de ne?

How about inside the train51

ye shi renshanrenhai

It is also PEOPLE MOUNTIAN PEOPLE SEA52

daochu shi ren he xingli

People and luggages are very everywhere.53

shijishang

In fact54

chunyun shi yi ge hen tongku de guocheng

Spring Festival travel is a very painful process55

2016 nian de chunyun mashang jiu dao le

The 2016 Spring Festival travel is coming soon56

wo xiwang

I hope57

suoyoude ren dou keyi mai dao yi ge chepiao

Everybody can get a ticket58

dou keyi shunli de hui jia

Everybody can go back home smoothly59

xiexie

Thanks60

zhe jiu shi jintian de xinwen

This is the news for today61

guanyu chunyun

About the Spring transportCheck it on our blog, you will find more useful free classes: http://www.thechineseclassroom.com/learn-chinese-with-the-news-the-chinese-spring-travel-the-largest-movement-in-the-worldTeacher John, zhongshandl@gmail.com


No comments:

Post a Comment